Privacyverklaring

Peter Wildeman respecteert de privacy van de bezoekers van de website: www.peterwildeman.nl, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Wij vinden een zorgvuldige verwerking en beveiliging van persoonsgegevens belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens wordt alle informatie verstaan met betrekking tot de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat details zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. U bent niet verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven om onze website te gebruiken. In bepaalde gevallen hebben we uw naam, adres en adres gegevens nodig zodat we u de gewenste service kunnen bieden. Dit betreft bijvoorbeeld het gebruik van contactformulieren en het verwerken van bestellingen..

Verwerken van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijke gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Wij verwerken en gebruiken de volgende gegevens:

  • Alle persoonsgegevens die u aan Peter Wildeman verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht, bij het sluiten van een overeenkomst of bij het invullen van een contactformulier. Het gaat dan om gegevens zoals NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadres.
  • Als u gebruik maakt van onze diensten, zullen we normaal gesproken alleen de persoonsgegevens verzamelen die we nodig hebben om de betreffende dienst te leveren. Bij het sluiten van een overeenkomst zal worden gevraagd om naam, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. Als we om verdere gegevens van u vragen, hoeft u die informatie alleen op vrijwillige basis te worden verstrekt.

Hoe lang we gegevens bewaren

Hoe lang wij vergaarde informatie bewaren hangt af van het type informatie. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een en ander tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doelen te kunnen realiseren. Enkel indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doelen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting stellen wij u gegevens aan deze derden ter beschikking.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonlijke gegevens tegen te gaan. Onze website is beveiligd middels een SSL-certificaat. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wanneer u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Opvragen, corrigeren en verwijderen van uw persoonlijke gegevens

U heeft de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

  • U kunt een verzoek indienen tot toegang, aanpassing, correctie of verwijdering van uw gegevens
  • U kunt protesteren tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens, ons vragen om beperkte verwerking van uw gegevens of de locatie van deze gegevens.
  • Wanneer uw persoonlijke gegevens is vergaard en verwerkt met uw toestemming, dan kunt u deze toestemming op ieder moment terugroepen. Uw toestemming terugroepen zal geen effect hebben op de wettelijkheid van verwerking voor het terugroepen van deze toestemming, nog op gegevens die vergaard is op wettelijke grond anders dan uw toestemming.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit op het gebeid van databescherming.

Wilt u een van deze rechten gebruiken, neem dan contact op met Peter Wildeman, Erf 1, 4691 DE Tholen, Nederland, telefoon: 0166-604228, e-mailadres: info@peterwildeman.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, naar uw verzoek handelen.

Sociale media functies

De website: www.peterwildeman.nl bevat sociale media functies zoals de Facebook like knop en widgets zoals de share-it knop. Deze functies kunnen je IP-adres vergaderen, welke pagina je bezoekt en kunnen een cookie plaatsen. Sociale media functies kunnen bij derden op de website staan en op onze eigen website. Deze privacyverklaring heeft geen invloed op deze functies. Uw interactie met deze knoppen is gereguleerd via het privacy beleid van de aanbieders die deze functies regelen. Wij verwijzen u daarvoor door naar de websites van de betreffende aanbieders voor informatie over hun eigen privacy beleid.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website. Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat u bij een bezoek niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. U kunt cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten dat cookies niet worden geaccepteerd, mocht u hiervoor kiezen dan is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijden het surfen op onze website. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

  • Functionele cookies: Via onze website worden noodzakelijke cookies geplaatst voor een goede werking van de website
  • Analytics cookies: Onze website maakt gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe bezoekers ons website gebruiken. Ook online reclamecampagnes waarbij de mogelijkheid bestaat om klikgedrag te volgen worden hiermee bijgehouden. Wij kunnen daarmee reclamecampagnes optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijke wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat verder omschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn.
  • Tracking cookies: Via onze website wordt een cookie geplaatst voor een tracking dienst die gebruikt wordt om het bezoekersgedrag in kaart te brengen waaronder welke pagina’s door u zijn bezocht en bekeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Peter Wildeman houdt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is aangepast op 15 maart 2022.