Het Hollands Jongerenkoor 13

Het Hollands Jongerenkoor 13 gaat in heel Nederland van start. Vanaf september 2023 is iedereen vanaf 14 jaar hartelijk welkom!
AANMELDEN IS MOGELIJK OP DE SITE VAN HET HOLLANDS JONGERENKOOR:
Klik op de link voor veel meer informatie en opgave! klik hier voor opgave!